Pagbati

Salamat sa pagbahagi ng inyong mga prayoridad at pagtulong sa paghubog sa hinaharap ng inyong transit. Ang survey ay sarado na ngayon.

Nakatanggap kami ng mahigit sa 10,000 sagot sa survey at ibinubuod ang inyong mga mungkahi upang maipakita ito sa Sound Transit Board sa kanilang pulong na gaganapin sa Mayo 27. Mangyaring suriin ang site na ito para sa mga bagong kaganapan sa desisyon ng Board.

Paano dapat tumugon ang Sound Transit sa mababang kita at mataas na gastusin?

Habang ang mga proyekto ng light rail na kasalukuyang ginagawa ay nasa oras, ang pagbagsak sa kita sanhi ng Covid-19 at ang pagtaas ng halaga ng konstruksyon at halaga ng lupain ay nagdulot ng pangunahing hamon upang makumpleto ang mga kumpleto ang mga proyekto ng transit na una nang naaprubahan na ng mga botante sa orihinal na iskedyul. Itong tag-init, ang Sound Transit Board ay gagawa ng plano upang tumugon sa biglaang hamong pinansyal na ito. Ang inyong mga mungkahi ay importante upang makagawa ng desisyon at nagpapasalamat kami sa oras na inyong ginawad upang maibahagi ang inyong mga mungkahi.


- Kent Keel, Chair, Sound Transit Board of Directors

Ang inyong mungkahi ay mahalaga

Bago natin isaalang-alang ang pagkaantala, pagunti-unti, o pagbabago sa mga proyektong transit sa hinaharap, nais naming malaman kung ano ang importante sa inyo. Maaring maglaan ng 10-15 minutos upang ibahagi ang inyong mungkahi hanggang Abril 30.

Paano gamitin ang site na ito

 • Tapikin ang pindutan upang makita ang mga impormasyon .
 • Tapikin ang hyperlinked text upang mabuksan ang mga bagong pahina o makita ang mga impormasyon sa mga pop-up boxes.
 • Pindutin and mga tabs sa itaas ng pahina upang umabante o umatras ng pahina.

Humaharap sa matinding pagpigil- pinansyal

Ang Sound Transit system ay nahaharap sa malaking hamong pinansyal sanhi ng 2 malaking dahilan:

 1. Ang pag-urong sa kita sanhi ng pandemya na nagbawas sa paggasta ng mga tao at sa kita sa buwis mula sa pagbenta na aming inaasahan sa pagbuo at pagpapatakbo ng transit.
 1. Mataas na presyo ng lupain at gastos sa konstruksyon sa rehiyon ay malaking nagpataas sa mga proyekto kumpara sa naunang estimates.

Paghahangad ng mga bagong pagkakakitaan ng kita

Unang prioridad ng Sound Transit ay ang kumuha ng bagong pondo mula sa pamahalaang pederal at estado at sa iba pang mapagkukunan, at iwasang itaas ang antas ng buwis sa pagbebenta, pag-aari, at sasakyan.

Kami ay sumasali sa ibang ahensya at mga kaalyado na mag-udyok ng pagsisikap at aksyon mula sa pamahalaang federal at estado na magbigay ng pondo para sa transit upang matapos ang mga naka-planong proyekto sa panahon.

Pag-antala, pagpapaunti-unti o pagbabago ng mga susunod na proyekto

Habang kumukuha kami ng mga bagong pondo, magsasagawa ang Board ng mga pagbabago upang maisalba ang badyet ng Sound Transit Itong proseso ng pagbabago sa iskedyul at plano ng mga proyekto ayon sa sitwasyon ay tinatawag na “realignment”.

Paano nakaka-apekto ang realignment sa inyong paggamit ng transit sa mga susunod na panahon:

 1. Ang lahat ng proyekto na kasalukuyang ginagawa ay hindi apektado ng realignment at atatapos sa oras.
 1. Ang mga pagpapahaba na kasalukuyang ginagawa ay magpaparami sa pagpipiliian sa transportasyon ng rehiyon, susuportahan ang pagbawi sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagkaroon ng maraming trabaho sa konstruksyon na may magandang kita. Dahil ang transportasyon ang pinakamalaking pinanggagalingan ng usok na karbon sa ating estado, ang pagpapalawak ng transit ay mahalaga upang maprotektahan ang ating planeta.
 2. Ang puwang sa kakayahan sa pagbayad ay makakaapekto sa mga susunod na proyekto, kasama na dito ang planong Sounder rail, Stride bus rapid transit, at kalaunan ang pagpapalawak sa light rail papuntang Tacoma Dome, Everett, West Seattle, Ballard, South Kirkland, Issaquah, at Tacoma Community College. Kung sakaling hindi kayang punan ng mga bagong pondo ang puwang sa kakayahan sa pagbayad, ang Sound Transit Board of Directors ay magsasagawa ng pagbabago sa iskedyul at plano ng mga susunod na proyekto. Ibig sabihin nito:
  • Pag-antala sa proyekto upang makakalap ng kita.
  • Pagtapos ng proyekto ng paunti-unti. Kasama dito ang pag-umpisa ng serbisyo sa light rail extensions o pag-umpisa ng serbisyo pero pag-antala sa paggawa ng garahe.
  • Pagbago sa plano o saklaw nito, halimbawa ang pagliban sa paggawa ng istasyon o sa dami ng paradahan.

Nagsimula ng suriin ng Board ang mga pagpipilian sa realignment at ang desisyon ay lalabas ngayong tag-init. Ang inyong mungkahi ay makakatulong sa paghubog ng desisyon.

Aling mga protekto ang maaaring maapektuhan